Yrityksen vuosijuhlat ja muut yrityksen tapahtumat sekä niiden tarkoitukset

2 minuutit Julkaistu:


Monen yrityksen toimintaan kuuluvat erilaiset tapahtumat kuten yrityksen vuosijuhlat ja virkistäytymistapahtumat. Syyt juhlaan saattavat olla myös monet ja niin myös niistä saadut hyödyt. Moni yritys onkin miettinyt jokaiselle tapahtumalleen tarkoituksen yrityksen strategiaan peilaten. Näin ollen toiminta on tältäkin osin tarkoituksen mukaista ja suunnitelmallista. Hyvä näin, sillä silloin tehdyt rahalliset investoinnit eivät mene hukkaan, ja sen hyödystä pääsee nauttimaan kaikki osapuolet. Yrityksen vuosijuhlia tarjoaa esimerkiksi: Pure & Healthy Finland Oy.

Mitä eri hyödyllisiä näkökulmia tapahtuman järjestämisessä sitten on? Sitä käydään läpi seuraavassa.

 

Henkilökunnan hyvinvointi ja yhteistyö

Varsinkin virkistyspäivien päätarkoitus on henkilökunnan tiimihengen kasvatus sekä hyvinvoinnin lisääminen. Se on siis hieno mahdollisuus työnantajalle viestittää, että he välittää työntekijöistään. Tämä myös vahvistaa pitkällä juoksulla työnantajakuvaa, joka on jokaiselle yritykselle arvokas juttu. Tällaiset tapahtumat ovat myös hyvä tilaisuus kehittää johdon ja alaisten välistä kommunikaatiota.

Hienompia puitteita tuo taas yrityksen vuosijuhlat, joissa vieraat saa pukea päälle vähän parempaa ja tarjoilut sekä ohjelma ovat juhlan mukaiset. Usein yrityksen vuosijuhlat liitetään johonkin jo vuoden aikana olevaan tapahtumaan kuten pikkujouluun tai kesäjuhliin. Myös monet yritykset pitävät sitä mahdollisuutena juhlistaa yrityksen merkkipäivää. Tällaisen juhlan yhteydessä on myös mielekästä jakaa tunnustuksia vuoden työntekijöille.

 

Yhteistyökumppaneiden muistaminen

Kun halutaan muistaa yhteistyötahoja ja pitää hyviä välejä heihin, on juhla siihen usein luonteva vaihtoehto. Voit kutsua yhteistyötahoja yrityksen vuosijuhliin tai järjestää heitä varten oman verkostoitumistapahtuman. Tämä on siinäkin mielessä hyvä, että yhteistyökumppanit pääsevät tutustumaan myös yrityksen työntekijöihin samalla. Se voi olla juhlan lisäksi myös virkistyspäivän tapainen päivä, jossa tehdään asioita yhdessä rennossa ilmapiirissä. Näin aloite erilaisille keskusteluille pysyy todennäköisempänä ja pääsee tutustumaan paremmin.

 

Markkinointi tapahtuman tarkoituksena

Tosinaan tapahtuma on tehty markkinointia varten. Onko esimerkiksi uusi tuote tulossa tai yrityksen uusi toimipiste aukeamassa? Tässä kohtaa tapahtuman avulla voidaan markkinoida lanseerattavaa tuotetta tai uutta liikettä. Silloin tapahtuman tarkoitus on saada näkyvyyttä mahdollisimman paljon ja tietysti oikeissa kohderyhmissä. Tällöin tapahtumaa rakennetaan pitkälti sen ympärille mikä kohderyhmää kiinnostaisi.

 

Yhteisöllisyyden lisäys

Joskus tapahtumille halutaan vaan luoda yhteisöllisyyttä ja vahvistaa olemassa olevia asiakas- ja muita suhteita. Tällöin tapahtumaa kannattaa lähteä rakentamaan niin sanotusti epäitsekkäistä lähtökohdista. Hyvänä esimerkkinä yhteisöllisyyden vahvistamiseen on erilaiset hyväntekeväisyystapahtumat tai vaikka joulukahvitus asiakkaille.

• tag: • 339 sanat

minusta

Vinkkejä työtapahtumien järjestämiseen Työtapahtumien järjestäminen on omalla tavallaan hieman haastavamapaa kuin monien muiden tapahtumien. Tarkoittaen, että niissä pitää usein ottaa huomioon montaa eri näkökulmaa, tavoiteitta sekä lisäksi osallistujien kirjo voi hyvin laaja. Tässä blogissa on tarkoitus jakaa neuvoja ja vinkkejä työhön liittyviin tapahtumiin, kuten kokouksiin, virkistyspäiviin, yrityksien juhliin. Kokouksissa haasteena on usein paikan valinta sekä toisinaan isot osallistujamäärät ja sen hallinta niin, että kaikki sujuu hyvin. Kokouksilla on yleensä tärkeä tavoite, esimerkiksi tiedottaminen, ja näin järjestelyjen tulisi tukea sitä, ja estää kaikki häiriötekijät. Virkistäytymispäivässä taas ohjelman valinta kaikille sopivaksi voi olla haaste, koska usein työyhteisön jäsenet voivat olla hyvinkin erilaisia eri mielenkiinnoilla. Yritysjuhlissa taas vaihtoehtojen kirjo voi olla se isoin pulma. Ei huolta, sillä olet oikeassa paikassa. Täällä annetan vinkkejä näihin ja moniin muihin työtapahtumien järjestämiseen liittyviin seikkoihin!

Haku

Kategoriat