Virtuaalistudio mahdollistaa online–tapahtumat ja –lähetykset joustavasti ja kustannustehokkaasti

2 minuutit Julkaistu:


Virtuaalistudio on kätevä tapa tuottaa videolähetyksiä ja online-tapahtumia. Interaktiivisuutta korostavaa tuotantotapaa voi hyödyntää niin koulutustilaisuuksien, paneelikeskusteluiden, konferenssien kuin vaikkapa lukupiirien järjestämiseen. Virtuaalistudion vuokrausta järjestävä yritys osaa räätälöidä jokaiselle yritykselle tai järjestölle sen tarpeisiin parhaiten soveltuvan tuotantotavan.

Mikä virtuaalistudio?

Virtuaalistudiolla tarkoitetaan yleensä videomateriaalin kuvaukseen ja lähettämiseen tarkoitettua studiota, jota on täydennetty virtuaalitodellisuuden elementeillä, kuten esimerkiksi green screeneillä. Virtuaalistudiota voidaan hyödyntää esimerkiksi reaaliaikaisten, interaktiivisten webinaarien, koulutus- ja haastattelutilaisuuksien tai virtuaalisten kokoontumisten järjestämiseen.

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että perinteisiin tv-, elokuva-, ja valokuvastudioihin verrattuna virtuaalistudion käyttö on joustavaa ja kustannustehokasta. Rakentamisen ja asentamisen sijaan halutut studioelementit voidaan luoda tietokoneella ja heijastaa studion virtuaalinäytöille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että studioelementeistä voidaan tehdä interaktiivisia, niin että ne reagoivat esimerkiksi studiojuontajan liikkeisiin tai puheeseen.

Virtuaalistudiot soveltuvat hyvin reaalikaikaisen sisällön tuottamiseen, mutta kuvattua sisältöä voidaan hyödyntää myös jälkikäteen esimerkiksi yrityksen tai järjestön markkinointi- tai koulutusmateriaalissa. Usein virtuaalistudiot myös tarjoavat, tai osaavat suositella hyvää Internet-alustaa, jonka kautta studiolähetyksen yleisö pääsee seuraaman lähetystä ja osallistumaan siihen.

Mitä kannattaa ottaa huomioon omaa tuotantoa suunnitellessa?

Virtuaalistudioiden etu on niiden tarjoama monipuolisuus. Studion hyödyntämistä miettiessä kannattaakin kartoittaa tarkkaan sekä studion tarjoamat mahdollisuudet että omat tarpeet.

Kannattaa aloittaa miettimällä, millaisen tilaisuuden itse haluaa järjestää; tulisiko studiossa olla yksi tai useampi juontaja tai moderaattori, halutaanko, että he ovat yrityksen omia työntekijöitä kuten viestintävastaavia vai palkataanko ammattijuontaja? Halutaanko lähetykseen tuoda etäosallistujia, joko yleisöä kysymyksineen tai asiantuntijoita, jotka osallistuvat lähetykseen kotitoimistoltaan. Mikä on virtuaalitodellisuuden rooli, keskitytäänkö sillä luomaan ammattimaisen näköinen studioympäristö, vai onko lisätty grafiikka tärkeä osa välitettävää viestiä.

Kaikkien näiden vaihtoehtojen miettiminen voi tuntua ylivoimaiselta teknologiaa huonommin tuntevalle. Onneksi virtuaalistudioita vuokraavat yritykset osaavat usein auttaa. Yhdessä asiakkaan kanssa he pystyvät käymään läpi asiakkaan tarpeet, ja tekemään ehdotuksia tuotannon toteuttamisesta. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että asiakas saa kaiken mahdollisen irti studion tarjoamista mahdollisuuksista.

Virtuaalistudio soveltuu hyvin myös säännöllisten tapahtumien järjestämiseen. Tapahtuman konsepti voidaan toteuttaa luotettavasti tutussa ympäristössä samalla, kun uusia, kuhunkin yksittäiseen tapahtumaan liittyviä sisältöjä voidaan tuoda lähetykseen virtuaalitodellisuuden avulla.

Virtuaalistudiot tarjoaa muunmuassa Taustamarkkinat Bgmt Oy!

• tag: • 319 sanat

minusta

Vinkkejä työtapahtumien järjestämiseen Työtapahtumien järjestäminen on omalla tavallaan hieman haastavamapaa kuin monien muiden tapahtumien. Tarkoittaen, että niissä pitää usein ottaa huomioon montaa eri näkökulmaa, tavoiteitta sekä lisäksi osallistujien kirjo voi hyvin laaja. Tässä blogissa on tarkoitus jakaa neuvoja ja vinkkejä työhön liittyviin tapahtumiin, kuten kokouksiin, virkistyspäiviin, yrityksien juhliin. Kokouksissa haasteena on usein paikan valinta sekä toisinaan isot osallistujamäärät ja sen hallinta niin, että kaikki sujuu hyvin. Kokouksilla on yleensä tärkeä tavoite, esimerkiksi tiedottaminen, ja näin järjestelyjen tulisi tukea sitä, ja estää kaikki häiriötekijät. Virkistäytymispäivässä taas ohjelman valinta kaikille sopivaksi voi olla haaste, koska usein työyhteisön jäsenet voivat olla hyvinkin erilaisia eri mielenkiinnoilla. Yritysjuhlissa taas vaihtoehtojen kirjo voi olla se isoin pulma. Ei huolta, sillä olet oikeassa paikassa. Täällä annetan vinkkejä näihin ja moniin muihin työtapahtumien järjestämiseen liittyviin seikkoihin!

Haku

Kategoriat